Địa chỉ: Quảng Khê, huyện ĐăkGlong, tỉnh Đăk Nông. Giá 3.5 tỷ
Diện tích: 1,7ha Hình thức:

Danh mục: