Địa chỉ: Tp Thanh Hoá Giá
Diện tích: 123m2 Hình thức:

Danh mục: