Địa chỉ: Thị Trấn Eatlinh, Huyện Cư Jut Đăk, Nông Giá 150tr/m ngang
Diện tích: 183m2 Hình thức:

Danh mục: