Địa chỉ: khu phố Đông Chiêu Dĩ An Bình Dương Giá 27.6tr/1m2
Diện tích: 129.7m2. Hình thức:

Danh mục: