Địa chỉ: 34a Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, Trung Tâm TP.Pleiku, Gia Lai. Giá 4 tỷ
Diện tích: 4 x 20m Hình thức:

Danh mục: