Địa chỉ: Nha trang, Khánh Hoà Giá 1ty45
Diện tích: 75m2 Hình thức:

Danh mục: