Địa chỉ: Đường 362 mỹ đức An Lão Hải Phòng Giá 2tỷ3
Diện tích: 170m2 Hình thức:

Danh mục: