Địa chỉ: Bình Cách-Yên Thọ-Ý Yên-Nam Định, Giá 8tr/m2
Diện tích: 114m2 Hình thức:

Danh mục: