Địa chỉ: Đồng Nai Giá 460 triệu( thương lượng nhẹ)
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: