Địa chỉ: XÃ VĨNH TÂN- VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI Giá 900tr/1.000m2. 
Diện tích: 6.600m2 Hình thức: