Địa chỉ: Quảng Trị Giá 490 triệu
Diện tích: 5 x 23 m Hình thức:

Danh mục: