Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 990tr
Diện tích: 921,4m2 Hình thức:

Danh mục: