Địa chỉ: Đak Lak Giá 560 triệu
Diện tích: 16.8 x53 Hình thức:

Danh mục: