Địa chỉ: Hà Nam Giá Giá hợp lý
Diện tích: 82m2 Hình thức:

Danh mục: