Địa chỉ: Huế Giá 1 tỷ 250tr
Diện tích: 54384,5m2 Hình thức:

Danh mục: