Địa chỉ: Phú Thọ Giá 290 triệu
Diện tích: 100m² Hình thức:

Danh mục: