Địa chỉ: Tây Ninh Giá 1.9 tỷ 
Diện tích: 560m Hình thức:

Danh mục: