Địa chỉ: thị xã Từ Sơn Bắc Ninh. Giá
Diện tích: 350 m2 Hình thức:

Danh mục: