Địa chỉ: Bình Phước Giá 290 triệu trên mét
Diện tích: 491m2 Hình thức:

Danh mục: