Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 3.5 tỷ
Diện tích: 4 xào Hình thức:

Danh mục: