Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 66,5 TR/M2
Diện tích: 136,2 m2 Hình thức:

Danh mục: