Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 3 tỉ 600 triệu
Diện tích: 300.2 m2 Hình thức:

Danh mục: