Địa chỉ: Tây Ninh Giá 900-1 tỉ
Diện tích: 1 sào Hình thức:

Danh mục: