Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1.000triệu/nền
Diện tích: 130m2 - 150m2 Hình thức:

Danh mục: