Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 65tr/1m ngang rẻ nhất 
Diện tích: 70*50 Hình thức:

Danh mục: