Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2 tỉ
Diện tích: hơn 6 sào Hình thức:

Danh mục: