Địa chỉ: Bình Phước Giá 650 triệu
Diện tích: 16×65 (1000m2) Hình thức:

Danh mục: