Địa chỉ: Tây Ninh Giá 20 triệu/m2
Diện tích: 10x22 Hình thức:

Danh mục: