Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 600triệu -2tỷ
Diện tích: 120m-300m  Hình thức:

Danh mục: