Địa chỉ: Thanh Hoá Giá 2 tỉ 750/lô
Diện tích: 66,06m2/ lô Hình thức:

Danh mục: