Địa chỉ: Đak Nông Giá 1tỷ 50 triệu bớt Lộc
Diện tích: 809m2 Hình thức:

Danh mục: