Địa chỉ: Phú Yên Giá 800tr con thương lượng
Diện tích: 1770m2 Hình thức:

Danh mục: