Địa chỉ: Khánh Hoà Giá 750 triệu
Diện tích: 96,3m2 Hình thức:

Danh mục: