Địa chỉ: Hải Phòng Giá 430 triệu/lô 
Diện tích: 4,5 x 16,8 m  Hình thức:

Danh mục: