Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4,000,000đ/m2
Diện tích: 3.563 m2 Hình thức:

Danh mục: