Địa chỉ: Hà Tĩnh Giá 4XX
Diện tích: 8 MÉT Mặt tiền × 19,85 m Hình thức:

Danh mục: