Địa chỉ: Hòa Bình Giá 1 tỷ 980
Diện tích: 110m Hình thức:

Danh mục: