Địa chỉ: Bình Dương Giá 1 tỉ 700 triệu
Diện tích: 70m2 Hình thức:

Danh mục: