Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 4tỷ250.TL
Diện tích: 3x11,5m Hình thức:

Danh mục: