Địa chỉ: Bắc Giang Giá 4ty3 ( có thương lượng )
Diện tích: 939,6m2 Hình thức:

Danh mục: