Địa chỉ: Thị Xã Nghi Nghĩ Sơn .Thành Hoá Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: