Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 7,5 trịêu/m 
Diện tích: 235m2 Hình thức:

Danh mục: