Địa chỉ: Bình Phước Giá 680tr
Diện tích: 5 x 24  Hình thức:

Danh mục: