Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1ti850tr
Diện tích: 5x25.5 Hình thức:

Danh mục: