Địa chỉ: Bình Phước Giá 3 tỷ 500 triệu.
Diện tích: 5.000m Hình thức:

Danh mục: