Địa chỉ: Tây Ninh Giá 495TR 
Diện tích: 5x25 Hình thức:

Danh mục: