Địa chỉ: Hòa Bình Giá 1ty6xx
Diện tích: 1533,6 m2 Hình thức:

Danh mục: