Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 780tr
Diện tích: 125m2 Hình thức:

Danh mục: