Địa chỉ: Lâm Đồng Giá Giá từ 5,5tr
Diện tích: 500m2 Hình thức:

Danh mục: