Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỷ 221 triệu
Diện tích: 120m2 Hình thức:

Danh mục: